Post

Com ordenar les carpetes de l'Ordinador. La forma més eficaç.

A mida d’anar guardant informació a l’ordinador, si no utilitzes un mètode per mantenir els arxius o fitxers organitzats, a la llarga, no sabràs on els has guardat i quan els necessitis, et passaràs molta estona buscant-los i perdràs la paciència.

Perquè no et passi això, t’ensenyaré el mètode definitiu per tal de poder ordenar els documents i carpetes d’una forma eficient i en qualsevol moment poder-hi accedir ràpidament i sense perdre temps.

Com ordena la informació l’explorador de Windows?

En primer lloc, hem de saber com ordena la informació el nostre ordinador i quina jerarquia segueix, ja que aquestes normes condicionaran la nostra organització interna.

L’ordinador ordena els noms de totes les carpetes i fitxers d’una manera concreta dins de l’explorador de Windows. La jerarquia que segueix és la següent:

  1. Primer mostra les carpetes abans que els fitxers o arxius
  2. Després els documents que contenen signes especials, com: &, @, $…
  3. Números
  4. Lletres per ordre alfabètic.

La lògica és molt important

Una vegada tenim clar aquest ordre, la segona cosa que hem de fer SEMPRE és crear els nostres fitxers o carpetes amb un nom lògic o descriptiu:

  • Evitem tenir carpetes que tinguin com a nom carpeta01, nueva_carpeta…
  • No creem arxius amb noms estranys o poc descriptius com 00128_wet, ad_ppl_001… ja que no sabrem què contenen o de què es tracta.

Veient el nom del fitxer o de la carpeta, hem de saber de què es tracta sense necessitat d’obrir-lo

Donar un nom lògic als nostres arxius i carpetes serà la manera de reconèixer de què es tracta sense haver d’obrir la carpeta o el document.

Exemple pràctic: Organitzar les carpetes

Primer

Imaginem que volem guardar tot un seguit d’informació que tenim desordenada dins l’ordinador. La informació més habitual és tenir fotos, vídeos, música i altres documents relacionats amb la casa, per tant, crearem un sistema de carpetes com el de la figura 1:

Estructura de carpetes

Estructura de carpetes ordenades

Segon

Col·locarem dins de cada carpeta els fitxers corresponents. Ara bé, imaginem que volem canviar l’ordre en què es veuen les carpetes i que en primer lloc, aparegui la carpeta de Gestió Casa, després música, fotos i vídeos. Renombrarem el noms de les carpetes afegint una numeració a l’inici per ordenar-ho al nostre gust i quedaria com la figura 2.

L’avantatge d’utilitzar una numeració és que les carpetes sempre tindran la mateixa posició i que si mai creem una carpeta sense numeració, automàticament se’ns col·locarà a l’última posició, sense variar res i sempre ens quedarà ordenat.

Exemple complet: Ordenar arxius i carpetes

Seguint l’anterior exemple, dins de cada una de les carpetes podem crear subcarpetes per distribuir els documents o arxius d’una forma més acurada, seguint el mateix mètode.

Per exemple dins de 01.Gestió Casa podem crear més carpetes ordenades per categories com per exemple:

  • 01.Documents Personals
  • 02.Despeses
  • 03.Bancs
  • 04.Assegurances…

I així succesivament amb cada una de les carpetes, aquí teniu una mostra del què podríem arribar a fer:

Estructura de carpetes i fitxers

Personalitzant aquest sistema i adaptant-lo en funció dels nostres documents i de la informació que vulguem conservar, obtindrem una forma eficaç de gestionar la informació del nostre ordinador.

Ho has trobat útil? Deixa els teus comentaris o envia’m la teva opinió !!!

Post Links

Mes Entrades:

Deixa el teu comentari: