Post

Saps la diferència entre els bits i els Bytes?

Els bits i Bytes són, bàsicament, les unitats de mesura que s’utilitzen en la informàtica, per quantificar la informació. Anem a veure les diferencies amb més detall:

La paraula bit prové de l’anglès “Binary digIT” o dígit binari en català. El bit només pot tenir 2 valors possibles: 0 i 1, en canvi el sistema decimal, que tots coneixem, va del 0 al 9.

Si ajuntem 2 bits podem expressar 4 valors (=2²), amb 3 bits serien 8 valors (=2³) i així succesivament…

1 bit 2 Bits 3 bits…
0 00 000
1 01 001
  10 010
  11 011
    100
    101
    110
    111
( 2¹ ) 2 valors ( 2² ) 4 valors ( 2³ ) 8 valors

Doncs bé, així és com treballa un ordinador: amb bits que són 0 i 1’s. L’ordinador no processa els bits de forma individual, bit a bit, sinó que els agrupa en Bytes. A l’agrupació mínima de 8 bits se l’anomena Byte.

I per què 1 byte són 8 bits i no 9 o 7 o 6?

Byte prové de la paraula anglesa “bite” (=mossegar ) i significa la quantitat més petita de bits que pot processar (=mossegar ) a la vegada un ordinador. Els primers ordinadors només eren capaços de processar 8 bits d’informació de cop.

Per altra banda, es va crear el codi ASCII per representar tots els 128 caràcters de l’alfabet en el qual 1 caracter equivalia a 7 bits + 1 bit adicional de control. Per això, es va acordar que 1 byte és igual a 8 bits d’informació.

Exercici pràctic

Per tal que ens fem una idea que 1 byte equival a 1 caràcter, us proposo un petit exercici pràctic:

  1. Obriu el bloc de notes del vostre ordinador.

  2. Creeu un document nou i escriviu: dracir.com.

  3. Guardeu aquest document i si mireu quant espai ocupa ( seleccionar l’arxiu i botó dret propiedades ) veureu que posa 10 bytes, ja que dracir.com són 10 caràcters.

Escala de mesura dels Bytes

A mida que ha anat evolucionant la informàtica i els ordinadors han sigut més potents i, per tant, han sigut capaços de tractar amb més informació, s’ha creat una escala de mesura de bytes que és la seguent:

escala-bytes

Per tant, quan parlem de:

  • kilobyte són mil Bytes aproximadament,
  • megabyte és un milió de bytes,
  • gigabyte correspon a mil milions de bytes
  • terabytes són 1 bilió de bytes.

En un futur proper aquesta escala anirà creixent.

Equivalències: Bytes vs Objectes reals

Per comprendre millor aquestes unitats de mesura podem fer una equivalència entre número de bytes i objectes reals, que quedaria així (extret de la Wikipedia):

Número de bytes Múltiples Equivalència aproximada
1 1 Byte Una lletra
10 10 B Una o dues paraules
100 100 B Una o dues frases
1000 1 KB Una història curta
10 000 10 KB Una pàgina d’enciclopèdia amb un dibuix
100 000 100 KB Una fotografia de resolució mitjana
1 000 000 1 MB Una novel·la
10 000 000 10 MB Dues còpies de l’obra de Shakepeare
100 000 000 100 MB Una estanteria d’un metre de llibres
1 000 000 000 1 GB Una furgoneta plena de pàgines de text
1 000 000 000 000 1 TB Pàgines de text elaborades de 50.000 arbres
10 000 000 000 000 10 TB La col·lecció de la bibioteca de EEUU
1 000 000 000 000 000 1 PetaB Les dades que gestiona Google cada hora

Per tant, aquí podem ser una mica més conscients de la quantitat d’informació que pot arribar a guardar el nostre ordinador domèstic.

Si t’ha agradat deixa els teus comentaris !!!

Post Links

Mes Entrades:

Deixa el teu comentari: